FMLT Pukul Mundur Aparat, Massa Aksi Berhasil Duduki Dan Segel PT Antam